Afspraak maken?

Wat is nodig voor een goed advies?

Beginsituatie

Om een goed advies te geven hoe te bewegen, trainen of sporten is het belangrijk om een goede beginsituatie te verkrijgen.
Het is belangrijk om de volgende aspecten van een persoon inzichtelijk te maken:

  • Doelstellingen

  • Dagelijkse activiteiten

  • Type werkzaamheden

  • Fysieke beperkingen van het lichaam

  • Fysieke fitheid (de conditie)

  • Fysieke en mentale ontspanning

Onderzoeken

Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde testen worden bovenstaande aspecten inzichtelijk gemaakt.
Lichaamsmetingen, zuurstofmetingen, bloedwaarden, spierkracht, spierbalans en stabiliteit worden meegenomen in de verschillende onderzoeken. Per doelstelling en klant wordt gekeken welk onderzoek de beste beginsituatie geeft.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende onderzoeken:

Persoonlijk advies

Aan de hand van een van de bovenstaande onderzoeken wordt een persoonlijk advies gemaakt. Dit advies is zo breed mogelijk, waarbij de klant zelf aan de slag gaat.

Persoonlijke begeleiding

Het is mogelijk om persoonlijke begeleiding te krijgen om jouw doelstellingen zo goed mogelijk te behalen.
De resultaten van het onderzoek is leidend voor het begeleidingstraject.

De begeleiding is op de volgende manier te verkrijgen:

Contactformulier

Voor meer informatie:

Laatste nieuws, praktijkervaringen en branche informatie